Våra marknader

Lantbruk/Skogsbruk

Vi kan stödja dig genom att erbjuda flexibla finansieringslösningar för en högpresterande maskinpark och en innovativ skogsbruksteknik

Byggindustri

Oavsett vilken slags maskin du behöver hittar vi en lösning som passar dig och dina kunder och hjälper dig att planera din framtid med flexibilitet.

Transport

Omge dig med de bästa finansieringsexperterna innan transport marknaden. Vi erbjuder finansieringslösningar som är anpassade efter behoven.

Materialhantering

Optimering av lagerhållning och distributionskostnader räknas till de allra viktigaste logistikfrågorna. Våra specialister handleder och ger dig och dina kunder råd kring de olika finansieringsalternativen för utrustning och hantering.

IT

Låt dina kunder ta del av transparenta och anpassningsbara finansieringslösningar för att minimera risken för att deras IT-utrustning ska bli föråldrad.

Medicinsk utrustning

Omge dig med de bästa finansieringsexperterna på det medicinska området. Vi erbjuder finansieringslösningar och hyrlösningar som är anpassade efter behoven bland fria yrken, på kliniker och sjukhus.