Köp entreprenadmaskiner på avbetalning eller leasa

Hjälp era kunder finansiera bygg- och entreprenadmaskiner som till exempel minilastare och grävmaskiner med hjälp av flexibla och skräddarsydda leasingavtal och avbetalningsplaner från BNP Paribas Leasing Solutions.

En värdeskapande leasingpartner

Ett nära samarbete med BNP Paribas Leasing Solutions låter er erbjuda era kunder utmärkta lösningar för avbetalning och leasing. Hos oss får du snabb respons och våra flexibla avtal sätter ert företags och era kunders behov i centrum. Genom att erbjuda leasing och avbetalning för era bygg- och entreprenadmaskiner gör ni det lättare för era kunder att anskaffa den utrustning de behöver. De behöver inte längre spara ihop stora engångsbelopp eller ta lån för att kunna köpa in dyrare maskiner.

Dessutom kan företag som erbjuder leasing och avbetalning av entreprenadmaskiner lättare vinna nya kunder och hålla kontakten med dem under en längre tid. Eftersom inte alla företag erbjuder dessa finansieringsalternativ, gör detta er mer konkurrenskraftiga, kunderna nöjdare och mer lojala då det frigör likviditet för dem.

I 70 år har vi etablerat långsiktiga samarbeten med återförsäljare och tillverkare av entreprenadmaskiner. Dessa samarbeten har gjort det möjligt för dem att öka sin försäljning då det är lättare för kunden att köpa, samt underlättat merförsäljningen då många kunder tecknar nya avtal då de gamla löper ut.

KONTAKTA BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Kontakta gärna en av våra kunniga finansieringsgrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda finansiering av entreprenadmaskiner. 

Under 2022 finansierade BNP Paribas Leasing Solutions 317 000 projekt till ett totalt värde på 17,9 miljarder euro, spritt över 20 olika länder.

SAMARBETET MED BNP PARIBAS LEASINGLÖSNINGAR OMFATTAR:

 •    Ett brett utbud av finansiella lösningar och tjänster för att tillgodose ert företags och era kunders unika behov.
 •    Finansieringsportal och finansieringsavtal med vår eller er egen branding.
 •    Vårt säljteam hjälper till med säljaktiviteter såsom säljutbildning, mässor etc.
 •    Rådgivning om utformning och implementering av marknadsföringsstrategier för avbetalning, leasing och hyra.
 •    Vi hjälper till att upprätthålla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda finansiering av såväl ny som äldre utrustning.

HUR FUNGERAR LEASING?

Ett leasingavtal är som ett hyresavtal. Det finns flera olika leasinglösningar, men grundprincipen är densamma – kunderna hyr valfri entreprenadmaskin i utbyte mot en månatlig hyresbetalning till leasingbolaget.


Kunden får rätt att använda utrustningen och leasingföretaget behåller äganderätten till tillgången under hela leasingperioden. Leasingperioden varar vanligtvis mellan 3 och 7 år.


Leasingavtal kan kombineras med olika service- och underhållsavtal.

VI ERBJUDER ÄVEN FINANSIERING I:

 •   Jordbruksmaskiner
 •   Logistik
 •   IT
 •   Hälso- och sjukvård
 •   Transport

HUR FUNGERAR AVBETALNING?

Avbetalning innebär att man helt enkelt delar upp kostnaden för entreprenadmaskinen i många små delbetalningar, ofta över flera år, i stället för en stor klumpsumma som måste betalas direkt. Till skillnad mot vid leasing så har kunden här äganderätten. Avbetalning låter kunden ha jämnare och mer förutsägbara utgifter, samt sänker tröskeln för att få till en affär. Kunden kan även skjuta upp betalningen av momsen och att göra extra amorteringar om den så önskar.

VAD FINANSIERAS MED LEASING ELLER AVBETALNING?

Det finns många olika typer av entreprenadmaskiner som kan finansieras genom leasing eller avbetalning. Några exempel är:

 •    Grävmaskiner
 •    Minilastare
 •    Hjullastare
 •    Bulldozers
 •    Dumprar


BNP Paribas Leasing Solutions är den perfekta samarbetspartnern för finansiering. Vi kallar det ”performance through partnership” – alltså att ni som företag växer tack vare samarbetet med oss.


Vi går in som en jämlik samarbetspartner med våra över 3 700 experter världen över som erbjuder er flexibla finansieringslösningar för byggmaskiner till både stora och små företag. 
Leasing av byggmaskiner

BNP Leasing Solutions’ partnerportal

När man ingår ett partnerskap med oss får man tillgång till vår digitala partnerportal. I denna kan ni själva upprätta försäljningsavtal, hålla koll på försäljningen och skriva under leasingavtal med era kunder.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta gärna en av våra kunniga finansieringsrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda finansiering av entreprenadmaskiner.