Lantbruksmaskiner: Leasing eller avbetalning

Det kan vara dyrt och tidskrävande för många lantbrukare att finansiera sina lantbruksmaskiner. Därför är det viktigt att återförsäljare har en finansieringspartner som kan branschen och som kan tillgodose kundernas unika behov snabbt och effektivt. BNP Paribas Leasing Solutions hjälper återförsäljare och tillverkare att upprätta bra och skräddarsydda avtal för avbetalning, leasing och finansiering. Vi erbjuder marknadsinsikt, flexibla betalningar, hjälp och rådgivning. Vårt mål är alltid att bygga starka och långvariga samarbeten som gynnar alla parter.

En värdeskapande leasingpartner för traktor leasing

Ett nära samarbete med BNP Paribas Leasing Solutions gör att ni kan erbjuda alla era kunder utmärkta lösningar för avbetalning, leasing och hyra. Detta bidrar till att undanröja potentiella finansiella hinder när kunderna vill köpa in dyra maskiner och utrustning. Genom att kunna erbjuda kunderna att betala låga månatliga avbetalningar eller avgifter i stället för stora klumpsummor i förväg, blir det lättare att få till en affär. Ni kan även öka den framtida försäljningen av lantbruksmaskiner eftersom ert säljteam nu har regelbunden kontakt med kunderna.

I över 70 år har BNP Paribas Leasing Solutions etablerat långsiktiga samarbeten med både stora och små tillverkare och återförsäljare av professionella lantbruksmaskiner. Vi har lång erfarenhet av lantbruk och har en djup förståelse för hur yrket fungerar och de utmaningar som finansiering av lantbruksmaskiner kan innebära.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta gärna en av våra kunniga finansieringsrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda leasing av lantbruksmaskiner.

bnp-uk-wheat-farm

SAMARBETET MED BNP PARIBAS LEASINGLÖSNINGAR OMFATTAR

 •    Ett brett utbud av finansiella lösningar till traktor och lantbruksmaskiner och tjänster för att tillgodose kundernas unika behov.
 •    Finansieringsportal och finansieringsavtal med vår eller er egen branding.
 •    Vårt säljteam hjälper till med säljaktiviteter som säljutbildning, mässor etc.
 •    Rådgivning om utformning och implementering av marknadsföringsstrategier avbetaling, landtbruk leasing och hyra.
 •    Vi hjälper till att upprätthålla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda traktor finansiering av såväl ny som äldre utrustning.

HUR FUNGERAR AVBETALNING OCH LEASING AV TRAKTOR OCH LANTBRUKSMASKINER?

Avbetalning är helt enkelt att den stora klumpsumman för lantbruksmaskinen delas upp i många små delbetalningar, ofta över flera år. Det låter kunden ha jämnare och mer förutsägbara utgifter och sänker tröskeln för att få till en affär. Det är även möjligt att skjuta upp betalningen av momsen och att göra extra amorteringar om man så önskar.

Ett landbruk-leasingavtal är som ett hyresavtal. Det finns flera olika leasinglösningar, men grundprincipen är densamma – kunderna hyr en valfri lantbruksmaskin i utbyte mot en månatlig hyresbetalning till leasingbolaget.
Kunden får rätt att använda utrustningen och leasingföretaget behåller äganderätten till tillgången under hela leasingperioden. Leasingperioden varar vanligtvis mellan 3 och 7 år.

Leasingavtal kan kombineras med olika service- och underhållsavtal.

VI ERBJUDER ÄVEN FINANSIERING I:

 •   Entreprenad
 •   Logistik
 •   IT
 •   Hälso- och sjukvård
 •   Transport

VAD KAN KÖPAS PÅ AVBETALNING ELLER LEASAS?

De allra flesta anläggningstillgångar inom lantbruk kan finansieras genom avbetalning eller leasing. Tillgången måste kunna identifieras som en separat enhet och vara avskrivningsbar. Exempel på anläggningstillgångar inom lantbruk är skördetröskor, jordfräsar, stolpnedslagare, traktorer och andra skogs- eller lantbruksmaskiner.

Fördelar med att köpa lantbruksmaskiner på avbetalning

Det finns många anledningar till att lantbrukare väljer att leasa, hyra eller finansiering sin traktor och andra lantbruksmaskiner på avbetalning:

   •     Lättare att anskaffa maskiner och utrustning som behövs för verksamheten, utan att belasta det egna kapitalet eller behöva ta lån
   •   Ni äger maskinen och kan göra avskrivningar
   •   Flexibla avbetalningsplaner av lantdbuksmaskiner
   •   Det går att skjuta upp momsen
   •   Enkel redovisning
   •   Jämna och förutsägbara utgifter
   •   Extraamortering kan göras om så önskas

Med hjälp av våra duktiga rådgivare kan era kunder få skräddarsydda finansieringsavtal till landbruksmaskiner som tillgodoser både era och deras unika behov och krav.
Med avbetalning och leasing av lantdbuksmasiner har ni större kontroll över försäljningsprocessen. Försäljningen av traktorer, skogs- och lantbruksmaskiner kan till exempel köra fast när säljaren låter kunden ordna finansieringen. Om kunden får avslag från sin bank är sannolikheten stor att kunden vänder sig till en återförsäljare som erbjuder finansiering av traktor. Se till att ert företag är det dessa kunder vänder sig till – inte det som tappar dem.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta gärna en av våra kunniga leasingrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda finansiering av jordbruksmaskiner.