Leasing av medicinsk utrustning

Utrustningen inom hälso- och sjukvårdsbranschen kan vara dyr och svår att finansiera. Hjälp era kunder få tillgång till toppmodern teknik och bli en av de som leder branschen.

En värdeskapande leasingpartner

Ett nära samarbete med BNP Paribas Leasing Solutions gör att du kan erbjuda dina kunder utmärkta leasing- och finansieringslösningar.

Inom hälso- och sjukvårdssektorn är det viktigt att ligga i framkant. Pandemin har visat oss att vi måste vara beredda på oförutsägbara händelser, och därför måste vårdinstitutionerna i synnerhet ha tillgång till den senaste tekniken och den bästa medicinska utrustningen.

BNP Paribas Leasing Solutions är ett av de leasingföretag som återförsäljare och företagskunder helst vill samarbeta med. Våra kunder kan teckna avtalen digitalt och bolla idéer och frågor över telefon eller videosamtal. Vi ger även återförsäljare tillgång till vår partnerportal där de får en överblick över deras avtal samt möjligheten till att få rådgivning om branschspecifik försäljning och leasing. Genom ett partnerskap med oss kan det bli riktigt enkelt och transparent att leasa medicinsk utrustning.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta gärna en av våra kunniga leasingrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda leasing av medicinsk utrustning.

SAMARBETET MED BNP PARIBAS LEASINGLÖSNINGAR OMFATTAR:

 •   Ett brett utbud av finansiella lösningar och tjänster för att tillgodose kundernas unika behov.
 •   Finansieringsportal och finansieringsavtal med BNP Paribas Leasing Solutions varumärke eller återförsäljarens eget varumärke.
 •   Vårt säljteam hjälper till med försäljningsaktiviteter som säljutbildning, mässverksamhet osv.
 •   Rådgivning om utformning och implementering av marknadsföringsstrategier för leasing.
 •   Vi hjälper till att upprätthålla den cirkulära ekonomin genom att erbjuda finansiering av både äldre och ny utrustning.

HUR FUNGERAR LEASING AV MEDICINSK UTRUSTNING?

Ett leasingavtal är samma sak som ett hyresavtal. Precis som när man leasar maskiner eller fordon så betalar kunden ett belopp varje månad för att ha bruksrätten till utrustningen i fråga. Det kvittar om det är tandvårdsutrustning, laboratorieutrustning eller sjukvårdsutrustning – grundprincipen är densamma: kunderna hyr medicinsk utrustning som de själva väljer mot en månatlig hyresbetalning till leasingbolaget.

Kunden får rätt att använda utrustningen och äganderätten är av underordnad betydelse. Leasingföretaget behåller äganderätten till tillgången under hela leasingperioden. Leasingperioden varar vanligtvis mellan 3 och 7 år.

Leasingavtal kan kombineras med olika service- och underhållsavtal.

VI ERBJUDER ÄVEN FINANSIERING I:

 •   Entreprenad
 •   Logistik
 •   IT
 •   Jordbruksmaskiner
 •   Transport
bnp-fr-int-medicin-hospital

Samarbeta med en av Europas bästa finansieringspartner

Som vinnare av priset “European Lessor of the Year” hela sju gånger, senast 2022,
är BNP Paribas Leasing Solutions en av marknadens bästa leverantörer av leasingavtal. 

VAD KAN LEASAS?

Genom BNP Paribas Leasing Solutions kan kunder leasa medicinsk utrustning för flera olika områden inom hälso- och sjukvårdssektorn. Kunderna kan vara exempelvis:

  •    Privata mottagningar
  •    Laboratorier
  •    Sjukhus
  •    Kosmetologer
  •    Plastikkirurger
  •    Tandläkare
  •    Apotek
  •    Ögonkliniker
  •    Hörselmottagningar
  •    Veterinärer

Det kvittar om det är en tandläkarstol, sjukvårdsutrustning eller utrustning för laboratorier som ska finansieras – detta är helt upp till kunden. Det handlar om att förhindra att man går miste om en affär bara för att kunden inte kan hitta tillräcklig finansiering. Kort sagt vill vi finansiera kundernas och återförsäljarnas tillväxt. Därför är det viktigt att utrustningen som kunden väljer att leasa kan bidra till att stärka deras verksamhet. Vid leasing av medicinsk utrustning så kan företagen ligga i framkant och modernisera sina befintliga processer utan att belasta investeringsbudgeten.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta gärna en av våra kunniga leasingrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda leasing av medicinsk uttrustning.