LEGITIM GRUND

Vi är medvetna om att all databehandling måste ske på ett lagligt sätt och baserat på berättigat intresse. Du bör känna till att vi enligt gällande lagstiftning kan behandla dina personuppgifter i de fall då det krävs för att kunna genomföra ett avtal med dig, inom ramarna för vårt rimliga berättigade intresse eller i den omfattning lagstiftningen kräver att vi gör detta.

SAMTYCKE

Vi är noga med att begränsa användningen av automatiserat beslutsfattande baserat på känsliga personuppgifter där det är möjligt. All behandling av känsliga personuppgifter eller eventuellt automatiserat beslutsfattande som berör dig och inte är nödvändig för att fullgöra ditt avtal med oss kommer enbart att ske efter att du har informerats om detta och gett ditt samtycke.

KORREKTHET

Korrekta uppgifter är en grundläggande del av datakvaliteten. Datakvalitet är mycket viktigt för oss eftersom det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig bästa möjliga service. Vi säkerställer att vi har korrekta uppgifter om dig via en internetbaserad process där du själv kan få tillgång till dina personuppgifter och kan granska och ändra dem på ett säkert sätt.

LAGRING

Datalagring måste vara begränsad och lämplig. Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att behandla dem. Vi lovar att begränsa den tid vi behåller dina personuppgifter och att vi kommer att radera eventuella onödiga eller obehövliga uppgifter om dig.

SÄKERHET

Vi gör avsevärda insatser för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller olaglig åtkomst, behandling, ändring, utlämning eller förstöring. Vi tar löpande fram nya lösningar för att skydda dina personuppgifter.

KORT SAGT

Så snart det är möjligt krypterar eller anonymiserar vi dina personuppgifter. Vi reviderar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av personuppgifter. Vi begränsar åtkomsten till personuppgifter till vår personal och samarbetspartners.