Hantering av personuppgifter

När du har kontakt med oss måste du kunna anförtro oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ska hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den.

BNP Paribas Leasing Solutions inser vikten av att skydda personuppgifter, framför allt med tanke på att vi är på väg mot en heldigitaliserad ekonomi.

Vi förstår att du vill veta hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem och delar med oss av dem. Vi försäkrar dig att vi samlar in, använder, överlämnar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi har för avsikt att erbjuda våra kunder bästa möjliga service samtidigt som vi tillämpar en tillförlitlig sekretesspolicy. Vi värdesätter vår relation till dig och har därför beslutat att formalisera våra åtaganden genom detta informationsmeddelande om dataskydd.

Våra åtaganden

  • Konfidentialitet

Vi utgår från att våra kunders personuppgifter är konfidentiella och att de inte ska lämnas ut utan berättigad orsak..

  • Ansvar

Som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde är vi medvetna om att personuppgifter måste hanteras med särskild omsorg. Vi är skyldiga att skydda uppgifterna och att införa förfaranden och mekanismer som gör att du kan utöva dina rättigheter.

Integritet som standard

Vi förbinder oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig, oavsiktlig eller obehörig åtkomst till, utlämning eller förlust av dina personuppgifter.

  • Handlingskraft

Om problem uppstår som berör dina personuppgifter förbinder vi oss att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att förhindra och/eller minska konsekvenserna för dig.

Dina personuppgifter hos oss

Dina rättigheter:

Detta är en kort översikt över gällande integritetspolicyer. Du hittar en fullständig version genom att klicka på länken till vår integritetspolicy

Om du vill ha ytterligare information om hantering av personuppgifter, skriv till nordic.dpo.leasing@bnpparibas.com

Använd vårt kontaktformulär för alla förfrågningar som gäller dina personuppgifter