Hantering av personuppgifter

När du har kontakt med oss måste du kunna anförtro oss dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ska hjälpa dig att förstå vilken information vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den.

BNP Paribas Leasing Solutions inser vikten av att skydda personuppgifter, framför allt med tanke på att vi är på väg mot en heldigitaliserad ekonomi.

Vi förstår att du vill veta hur vi samlar in dina personuppgifter och hur vi använder dem och delar med oss av dem. Vi försäkrar dig att vi samlar in, använder, överlämnar och lagrar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vi har för avsikt att erbjuda våra kunder bästa möjliga service samtidigt som vi tillämpar en tillförlitlig sekretesspolicy. Vi värdesätter vår relation till dig och har därför beslutat att formalisera våra åtaganden genom detta informationsmeddelande om dataskydd.

Våra åtaganden

 • Konfidentialitet

Vi utgår från att våra kunders personuppgifter är konfidentiella och att de inte ska lämnas ut utan berättigad orsak..

 • Ansvar

Som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde är vi medvetna om att personuppgifter måste hanteras med särskild omsorg. Vi är skyldiga att skydda uppgifterna och att införa förfaranden och mekanismer som gör att du kan utöva dina rättigheter.

Integritet som standard

Vi förbinder oss att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olaglig, oavsiktlig eller obehörig åtkomst till, utlämning eller förlust av dina personuppgifter.

 • Handlingskraft

Om problem uppstår som berör dina personuppgifter förbinder vi oss att så snabbt som möjligt vidta åtgärder för att förhindra och/eller minska konsekvenserna för dig.

DINA PERSONUPPGIFTER HOS OSS

De uppgifter vi samlar in

 • Personliga uppgifter om dig när du har kontakt med oss eller när du anmäler dig för att få ta del av information eller tjänster
 • Data som berör din aktivitet på vår webbplats (cookies)
 • Uppgifter som du själv överlämnat till våra dotterbolag och partners

Hur vi använder insamlade uppgifter

Vi kan använda de personuppgifter vi samlar in av olika skäl, inklusive avtalsmässiga och juridiska ändamål, för att erbjuda dig bättre service och nya lösningar eller för att översända information som du har efterfrågat eller som du kan vara intresserad av baserat på dina aktiviteter.

Varför vi delar med oss av dina uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter:

 • Till våra samarbetspartners eller andra betrodda verksamheter för extern bearbetning
 • Av juridiska skäl
 • För att trygga internationella överlåtelser

Hur vi lagrar insamlade uppgifter

 • Vi skyddar dina personuppgifter med tekniska och organisatoriska åtgärder
 • Vi informerar dig om eventuella incidenter som berör dina personuppgifter
 • Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till vår personal, våra dotterbolag eller handelspartners som rimligen kan behöva ha åtkomst till dem

Hur länge vi sparar insamlade uppgifter

Vi kommer att spara dina personuppgifter under den tid vi har en relation till dig eller för att följa juridiska krav.

DINA RÄTTIGHETER

Rätten att bli bortglömd/raderad

Du kan be oss att radera dina personuppgifter i de fall då det är onödigt att vi innehar dessa, om det är olagligt att bearbeta dem eller om du har återkallat ditt samtycke till bearbetning (där så är tillämpligt).

Rätt till tillgång

Du kan be oss om en kopia av de personuppgifter som BNP Paribas Leasing Solutions har om dig.

Rätt till begränsning av behandling/rätt att göra invändningar

Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter på det sätt som du tidigare har samtyckt till.

Rätt till rättelse

Du kan be oss att korrigera eventuella felaktiga personuppgifter som vi har om dig.

TRätt att göra Invändningar mot automatiserat beslutsfattande

Om ett beslut fattas genom en fullständigt automatiserad process, och detta beslut har betydliga effekter för dig, har du rätt att uttrycka din åsikt och bestrida ett sådant beslut. Du har också rätt att ta del av villkoren för sådana beslut.
Du bör känna till att vi använder kreditupplysningar och DMM (beslutsstöd) för kreditriskbedömning och verktyg för att ingå avtal. Denna behandling är berättigad för din finansiering. Det är inte en fullständigt automatiserad process eftersom eventuella avslag från oss kommer att på ett metodiskt sätt verifieras av en anställd, vilket innebär att kravet om automatiserat beslutsfattande inte behöver uppfyllas.

Vet dina rättigheter

Detta är en kort översikt över gällande integritetspolicyer. Du hittar en fullständig version genom att klicka på länken till vår integritetspolicy

Om du vill ha ytterligare information om hantering av personuppgifter, skriv till nordic.dpo.leasing@bnpparibas.com

Använd vårt kontaktformulär för alla förfrågningar som gäller dina personuppgifter