Vad är leasing och hur fungerar leasing?

Leasing är ett smidigt sätt för företag att kunna få tag på den utrustning de behöver när de behöver den till en låg månadskostnad. Leasingföretaget köper produkten från en tillverkare eller återförsäljare och hyr ut den till kunden (leasingtagaren) under en överenskommen period. När leasingperioden löper ut lämnas produkten tillbaka till leasingföretaget, köps loss eller så tecknas ett nytt avtal. Det finns två typer av leasing: finansiell leasing och operationell leasing (hyra).

Fördelar med finansiell leasing

Vad är finansiell leasing egentligen? Finansiell leasing låter era kunder få tag på fordon och utrustning de behöver till en överkomlig månatlig summa som oftast är avdragsgill då betalningarna bokförs som en utgift i verksamheten

Dessutom kan kostnader för underhåll inkluderas i betalningsplanen, så att kunden slipper otrevliga överraskningar som reparationskostnader och driftstopp.

KONTAKTA BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

Kontakta gärna en av våra kunniga leasingrådgivare om du vill ha råd eller ett bollplank för frågor om hur man kan erbjuda leasing av datorer och annan IT-utrustning.

Fördelar med att hyra

Precis som med finansiell leasing innebär hyra att kunden enklare kan införskaffa utrustning de behöver, och i vissa fall finns det skattemässiga fördelar. Även här är betalningarna avdragsgilla och håller nere den beskattningsbara vinsten.

Under leasingperioden har kunden full tillgång till produkten och när avtalet löper ut returneras den till leasingföretaget eller leverantören.

Olika avtal ger olika fördelar till kunderna. En av de största fördelarna är att kunderna får lägre hyreskostnader eftersom leasingföretaget ansvarar för andrahandsvärdet när avtalet löpt ut. En annan fördel är att man slipper ägarskapet och de nackdelar det kan medföra.

Att dela upp kostnader för investeringar i månatliga betalningar över ett eller flera år kan göra livet lättare för företag med känsliga kassaflöden. Dessutom kan operationell leasing även inkludera support och underhåll för att minimera driftstopp och undvika otäcka oförutsedda utgifter för reparationer.

bnp-uk-leasing-lastbiler

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Vid finansiell leasing så måste kunden anvisa köpare till restvärdet. I de flesta fall väljer kunderna att köpa ut det leasade objektet.

När man hyr utrustning ingår i regel ett serviceavtal som gör att kunden slipper eventuella reparationskostnader. Man kan ibland även förhandla dessa avtal efter hur mycket produkten planeras användas och ge ett fast pris för ett visst antal dagar, mil, hektar och så vidare beroende på vad det är för produkt. Denna form av leasing är det säkraste valet för kunden men därför även lite dyrare.

Båda typerna av leasing är utmärkta sätt att enkelt få in ny utrustning som man behöver för att utveckla sin verksamhet och frigöra kapital för andra investeringar.

Vad går att leasa?

Vid finansiell leasing så måste kunden anvisa köpare till restvärdet. I de flesta fall väljer kunderna att köpa ut det leasade objektet.

När man hyr utrustning ingår i regel ett serviceavtal som gör att kunden slipper eventuella reparationskostnader. Man kan ibland även förhandla dessa avtal efter hur mycket produkten planeras användas och ge ett fast pris för ett visst antal dagar, mil, hektar och så vidare beroende på vad det är för produkt. Denna form av leasing är det säkraste valet för kunden men därför även lite dyrare.

Båda typerna av leasing är utmärkta sätt att enkelt få in ny utrustning som man behöver för att utveckla sin verksamhet och frigöra kapital för andra investeringar.

Marknader för vilka vi erbjuder företagsleasing:

Varför välja Paribas Leasing Solutions?

Vi är ett ledande europeiskt företag inom finansiering och utrustning med över 70 års erfarenhet och vi är verksamma i 20 länder, bland annat i hela Västeuropa, USA och Norden.

Vi erbjuder smidiga, flexibla lösningar till våra partners. Våra operationella leasingavtal är inte utformade för engångsköp – de ämnar att hjälpa ert företag växa, utvecklas och bli mer konkurrenskraftigt. Vi betalar alla fakturor snabbt, oftast inom ett dygn, för att ge er bättre kassaflöde och minskad kreditrisk, och ger er möjligheten att börja göra större affärer.

Hos oss får ni en lösning som är okomplicerad, tillgänglig och lättskött – och ett dedikerat team som jobbar för att ge er och era kunder de lösningar som passar era unika behov bäst. Vi erbjuder utbildning i hur ni bäst får med finansiering i säljprocessen, hjälper er med er marknadsföring, ger er tillgång till smidiga verktyg och portaler och mycket mer.

Kontakta BNP Paribas Leasing Solutions

Kontakta vårt team av experter om ni har frågor om hur vi kan hjälpa just ert företag.